russia russia russia
Kontakter
i St Petersburg
+7 (812) 243-1108
mail@russian-visas.net russian-visas Alla kontakter
Elizaveta
Levterova
Consultant
Ekaterina
Andronova
Consultant


Pa ryska konsulatet

Med hänsyn till att krav på handläggning av visumansökningar kan variera på Rysslands ambassader i olika länder bör en utländsk medborgare, innan ansökan om rysk visering lämnas in, ta reda på vid ryska konsulatet i hemvistlandet följande information:

 

  • vilka handlingar krävs för att söka visering
  • hur lång är handläggningstid för viseringsansökan
  • hur stor är viseringsavgift
  • hur betalar man den konsulära avgiften
  • i vilken form ska dokumenten lämnas in (fax, kopia eller original)
  • ska man personligen besöka konsulatet eller är det möjligt att lämna in och hämta handlingarna per post eller genom ett ombud - när konsulatet har det öppet: inlämnings- och utlämningstider, öppetdagar i fall om du kommer att söka personligen eller med ombudet.


Handlingarna bör ges in senast 14 dagar före planerad resa.

Om du måste ha en visering för att resa in i Ryssland bör du vända dig till Ryska Ambassaden för att söka den personligen eller kan du ge någon pålitlig resebyrå i uppdrag att göra detta för din skull.

Efter det att du har en rysk visering kolla genom noggrant om alla uppgifter stämmer: ditt passnummer, ditt namn, födelsedatum, viseringstyp, vistelsens status i det främmande landet, viseringens giltighetstid, period när man får stanna i den främmande staten. Eventuella feluppgifter i viseringen kan leda till icke-önskvärda konsekvenser både vid inresan och under vistelsen i det främmande landet.

Om det behövs korrigering av felaktiga viseringsuppgifter ska man lämna in viseringsansökan på nytt.

Vi riktar Er uppmärksamhet på att Ryska konsulatet vid behov har rätt att utföra en personlig utredningsintervju med den sökande.

 

Nyttig information:

  • Vi rekommenderar dig att under din resa har du med dig kopior av ditt pass, visum och inbjudan om du beviljades visering p.g.a. den.
  • Efter det att du har passerat den ryska gränsen börjar ryska lagar och förordningar gälla för dig och du måste iaktta dem strängt.
  • Vid ankomsten till Ryssland ska du registrera ditt visum.
  • Vi rekommenderar alla utländska medborgare att under vistelsen på territorium av Ryska Federationen följa de ovannämnda reglerna. I fall om oförutsedda omständigheter inträffar vänd dig till diplomatiska representationer och konsulat av ditt hemvistland för att få hjälp.