russia russia russia
Kontakter
i St Petersburg
+7 (812) 243-1108
mail@russian-visas.net russian-visas Alla kontakter
Elizaveta
Levterova
Consultant
Ekaterina
Andronova
Consultant


Typ av visum

Vi rekommenderar dig läsa om vilken visumtyp du kan få innan du kontaktar ryska ambassaden. Det beror på mål av resan.

Antalet av besök

  1. Engångsvisum
    Du kan resa till Ryssland bara en gång och under tidsperioden angiven i visumet, självklart.
  2. Tvågångsvisum
    Du kan resa in i Ryssland två gånger under tidsperioden angiven i visumet.
  3. Multivisum
    Du kan komma till Ryssland flera gånger. Det finns dock en begränsad tidsperiod när du kan vara i Ryssland.

Turistvisum

1) Det kan man få på ett lätt sätt.
2) Den bästa typen av visum för korta resor.
3) Bara för turistmål.
4) Ger möjlighet att vara i Ryssland på en gång under 30 dagar.
5) Man kan få det på grundval av dokumenten vilka man kan får bara från bemyndigade turistbyråer, s.k. voucher / turistinbjudan.
6) För turister som har beställt ett rum på hotellet.
7) Man kan inte förlänga vistelsen i Ryssland. Om du vill stanna i Ryssland längre än en månad då måste du komma tillbaka till Sverige och ansöka om nytt visum.

Affärsvisum

1) Den här typen är mer flexibel än turistvisum.
2) För utlänningar som har affärsmål i Ryssland (t.ex. arbetsmål). Det här visumet är också för de turister som vill stanna i Ryssland mer än på en månad.
3) Den bästa typen av visum för de människor som hälsar på sina vänner och behöver inte stanna på hotell.
4) Vistelsetid i Ryssland kan vara mellan 3 månader och 1 år.

Privatvisum

1) Den bästa typen för de som har släktingar eller vänner i Ryssland.
2) Man kan komma till Ryssland en gång och vara här 30 dagar.
3) För att få det här visumet behövs ett brev med inbjudan vilket måste dina släktingar eller vänner skriva och skicka till ryska ambassaden.
4) Privatvisum är ganska svårt att få.
5) Om du får privatvisum, då kan du komma bara till staden, där bor dina släktingar eller vänner. Du har ingen möjlighet att resa till andra ryska städer.

Transit visum

1) Man kan få om man åker genom Ryssland till ett annat land.
2) Inbjudan behövs inte.
3) Lägsta viseringsavgiften.
4) Man kan få på ett lätt sätt.
5) Du behöver inget transitvisum om du byter ett flygplan direkt i transitzon på en rysk flygplats. Men om du måste stanna här mer än 24 timmar bör du få transitvisum.

Studentvisum

1) För studenter som fick inbjudan från en rysk skola eller universitet och ska studera i Ryssland
2) Som tillägg behövs betyg från Sverige
3) Du kan studera i Ryssland ett år, sedan måste du förlänga visum
4) Universitetet måste ta hand om formaliteter

Sysselsättningsvisum

1) För utlänningar som arbetar i Ryssland.
2) Det är ett multivisum från 3 månader till ett år.
3) Du måste få en officiell arbetsinbjudan.

Det finns även flera andra typer av ryska viseringar för speciella fall. Till exempel, visering för diplomater, sjömän, viseringar för humanitära skäl mm.