russia russia russia
Kontakter
i St Petersburg
+7 (812) 243-1108
mail@russian-visas.net russian-visas Alla kontakter
Elizaveta
Levterova
Consultant
Ekaterina
Andronova
Consultant


Betalningen

Betalningen ska ske samma dag som visumansökan lämnas in. Förskottsbetalningar accepteras inte. Vad god observera att betalningen skall endast ske i svenska kronor antingen med kreditkort eller via ett postkontor. Om betalningen sker via postkontor måste man lämna in ett bekräftande postkvitto till konsulära avdelningen samma dag.
Att bevilja tillstånd for inresa i Ryssland är efter Konsulära avdelningens egen bedömning. Visumavgifter betalas för handläggningen av ens ansökan. Betalningen garanterar inte att visum beviljas och kan inte återbetalas.
Avgifter i SEK ar knutna till aktuella växlingskurser och kan ändras utan varsel.

Avgiften för svenska medborgare samt andra EU-medborgare för behandlingen av er ansökan om ryska visum är 420 SEK (35 EURO) om ni önskar få visum inom 4-10 kalenderdagar. Ett expressvisum kan utfärdas om 3 arbetsdagar mot en avgift på 840 SEK (70 EURO). Vänligen betala inte avgiften innan den konsulära tjänstemannen kontrollerat färdigt alla nödvändiga handlingar.