russia russia russia
Kontakter
i St Petersburg
+7 (812) 243-1108
mail@russian-visas.net russian-visas Alla kontakter
Elizaveta
Levterova
Consultant
Ekaterina
Andronova
Consultant


Visumformular

För att skaffa sig en rysk visering måste man lämna in till konsulatet en ifylld ansökningsblankett som kan erhållas på Rysslands Konsulat eller laddas ner på Ambassadens hemsida.

Exempel på viseringsblankett (angivet bara för kännedom).

Visumformulär skall undertecknas och dateras personligen av den sökande. Observera att du måste svara på alla frågor i visumformuläret och texta på ryska eller engelska. Ofullständigt ifyllt visumformulär handläggs inte. Visumformulär med rättelser handläggs inte. Man kan ombes att lämna alla nödvändiga handlingar för att bevisa innehållet i blanketten.